*ประเภทไฟล์ที่อนุญาต *.jpg, *.png, *.gif
*อัพได้ครั้งละ 5 รูป รูปละไม่เกิน 3 Mb